Elérhetőségek
+36-30-684-3336 info@actcontroll.hu
Képezze saját munkavállalóit a szakképzési hozzájárulás terhére!
Miért fizetné be adóként, amikor azt az ActControllnál is felhasználhatja saját dolgozói képzésére?
 
Általános információk a szakképzési hozzájárulásról:
A szakképzési hozzájárulás, egy a munkáltató számára kötelezően befizetendő járulék. A szakképzési hozzájárulás intézménye ugyanakkor biztosítja azt a lehetőséget is a munkáltatók számára, hogy a szakképzési hozzájárulásából - a fizetendő járulék meghatározott százalékát - saját munkavállalói képzésére fordítsa.
A mikro-és kisvállalkozások esetében a TB járulékalap 1,5 %-nak, maximum 60 százalékát, közép-és nagyvállalatoknál ennek legfeljebb 33 százalékát fordíthatják saját munkavállalóik képzésére.
A minimálisan elszámolható óraszám: 20 óra.
 
A szakképzési hozzájárulás elszámolása
A szakképzési hozzájárulás elszámolás terhére csak olyan képzés vehető igénybe, amelyet akkreditált intézmény szervez, és a képző intézmény a képzés teljes időtartama alatt akkreditált, máskülönben a kieső időszakra vonatkozóan az elszámolás nem lehetséges.
 
Az ActControll Tanácsadó Kft. bejegyzett Akkreditált Felnőttképzési Intézmény.
 
Az elszámolásnál figyelembe vehető kiadások (külső képzés esetén):
• képzési díj,
• a képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatás díja,
• a képzés során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök költségei,
• adminisztrációs díj, bérleti díj, rezsiköltségek, a külön jogszabályban meghatározott vizsga- és vizsgáztatási díj, valamint a képzésben résztvevő munkavállaló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt) 79. § (1) bekezdésében meghatározott személyi jellegű költségei az elszámolható költségek összértékéig.
 
A támogatás mértéke nem haladhatja meg, és nem lehet több a képzésben résztvevőnként és képzési óránként a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összegének – minimálbér - 6 százalékánál. (73.500.- Ft *0,06= 4.410.-Ft/fő/óra).
 
Egy szakképzési hozzájárulás terhére finanszírozott képzés esetén a következő szerződéseket kell megkötni:
• Szolgáltatási szerződés, és annak alapján képzésenként kiállított számla (ActControll Kft. készíti el).
• Felnőttképzési szerződés (ActControll Kft. készíti el).
• Tanulmányi szerződés vagy munkáltatói kötelezés.
   
Az ActControll munkatársai szívesen adnak tájékoztatást a szakképzési hozzájárulás felhasználásáról. Érdeklődjön a következő e-mail címen: info@actcontroll.hu
2011. Copyright ActControll Kft.